makale yazarı

Kompozisyon sözcüğü Fransızca kökenlidir. Ayrı ayrı nesneleri, parçaları  ahenkli şekilde bir araya getirmektedir. Kompozisyonun konusu her şey ile ilgili olabilir. Düşüncelerimizi, duygularımızı, anlatmak istediklerimizi, vermek istediğimiz mesajların kaleme dökülmesidir. Kompozisyon yazarken konu ne olursa olsun, karşımızdakileri etkilemelidir. Asıl amaç budur. Eğer etkilerse amacımıza ulaşabiliriz. Bunun da en etkili yönü ise, bol bol okumaktan geçmektedir. Eğer okuyorsak, anlatabileceklerimizi daha iyi ve akıcı anlatabiliriz. Seçtiğimiz kelime dağarcığımız daha da geniş olur. Böylelikle ulaşabileceğimiz kişilerde daha geniş kitleler olabilmektedir.

Komposizyon üç bölümden oluşmaktadır, giriş, gelişme ve sonuçtur.

Giriş bölümü; açıklanması, anlatılması gereken konu belirtilmelidir. Bu bölüm kısa ve net olmaladır. Net derken, anlatılması gereken konunun herkes tarafından anlaşabilir olmasıdır. Örnekler verilmeden kısa ve öz olmalıdır.

Gelişme bölümü; bu bölümde anlatılmak istenen düşünce ile geniş bilgiler verilmelidir. Örnekler birden çok olması daha uygundur. Giriş bölümünün devamı niteliğinde olmalıdır. Gelişme bölümü bir bölüm olarak değil, birden çok bölüm olarak da yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmıştır. Ancak üç paragraftan oluşmak zorundadır. Uzun olması tercih edilmelidir.                                                                                                                        Sonuç bölümü; sonuç bölümünde ise, giriş ve gelişme bölümlerinin ortak düşüncesi, ana düşüncesi yazılmalıdır. Giriş bölümü gibi kısa ve net olmalıdır.

Kompozisyon yazarken, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir. Cümle içinde cümle tekrarına çok fazla yer verilmemelidir. Bu durum karşıdaki insanın sıkılmasına yol açabilir. Bu durumda sizi amacınızdan uzaklaştırır. Birbirine çok yakın örneklerden kaçınılmalıdır. Kendi imzanız gibi belirleyici kelimeler kullanmak etkili olabilir.